Meest gestelde vragen:

De Nu PensioenRekening biedt Zwitserleven online aan voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Werken er bij uw bedrijf meer dan 10           werknemers? Dan is het verstandig om een adviseur in de hand te nemen. http://www.pensioenweijs.nl

Dit kan alleen een adviseur voor u uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als u het pensioen door Zwitserleven wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

Als u een cao heeft, is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening online te sluiten. Een adviseur kan voor u uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen uw cao past. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

Als u een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van uw werknemers een uitzondering te maken. Ook als u met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. Het brengt  voor u dus extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Wij kunnen voor u uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling.

Binnen twee werkdagen nemen we contact met u op. We nemen uw aanvraag telefonisch met u door. U kunt dan nog vragen stellen, maar we geven geen advies. Zodra wij met u de overeenkomst hebben geregeld, opent Zwitserleven voor uw medewerkers een Nu PensioenRekening. Vervolgens informeert Zwitserleven uw medewerkers rechtstreeks over de inhoud van de pensioenregeling.

 • Productkaart Nu PensioenRekening
 • Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreekt u met uw werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premieregeling. Voor de beschikbare premie gaat Zwitserleven uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen daarbij voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of u onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar nog steeds kunt betalen voor uw werknemers. Ook als uw werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.
 • Pensioenpremie als percentage van salaris min € 14.544,- (franchise 2021)

  Leeftijd van uw werknemer

  Totale pensioenpremie

  Vanaf 18 t/m 20 jaar

  6,90%

  Vanaf 21 t/m 24 jaar

  7,70%

  Vanaf 25 t/m 29 jaar

  8,90%

  Vanaf 30 t/m 34 jaar

  10,40%

  Vanaf 35 t/m 39 jaar

  12,00%

  Vanaf 40 t/m 44 jaar

  14,00%

  Vanaf 45 t/m 49 jaar

  16,30%

  Vanaf 50 t/m 54 jaar

  19,00%

  Vanaf 55 t/m 59 jaar

  22,30%

  Vanaf 60 t/m 64 jaar

  26,50%

  Vanaf 65 jaar

  30,60%

  • Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van uw werknemers de komende jaren? Dan betaalt u hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar uw financiële situatie te kijken. Kunt u de premies ook in de toekomst blijven betalen?

  De beschikbare premie voor uw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervoor geven we u graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die u betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden.

  Premies 2021 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 16.000 (salaris € 30.544,- -/- franchise € 14.544) Beschikbare premie: € 1.232,- per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

  Premies 2022 (leeftijd 25) Pensioengrondslag: € 16.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: €  1.424,- per jaar (8,90% van de pensioengrondslag)

  Premies 2027 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 20.000 (salaris € 36.000 -/- franchise € 16.000) Beschikbare premie: € 2.060,- (10,30% van de pensioengrondslag). In dit voorbeeld is zowel het salaris als de franchise gestegen.

 • Franchise: Van het salaris van uw werknemer wordt een bedrag van € 14.544,- (2021) afgetrokken. Dit bedrag noemen we de franchise. Dit bedrag wordt (verplicht) in mindering op het salaris gebracht omdat uw werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. Pensioen is immers een aanvulling op de AOW. De hoogte van de franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als u de franchise heeft afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.
 • Eigen bijdrage: Als werkgever hoeft u niet alles zelf te betalen. U kunt samen met uw werknemers afspreken dat zij ook een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage spreekt u af met uw werknemers en legt u vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage van de pensioengrondslag, of een percentage van de beschikbare premie zijn. De eigen bijdrage mag echter nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie die u voor uw werknemer aan Zwitserleven betaalt (voor de bedragen, zie de beschikbare premiestaffel op de productkaart). Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.
 • Beleggingswaarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert Zwitserleven PPI de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij/zij hoe hoog de beleggingswaarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.
 • Overlijdt uw werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van uw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.
 • Beleggingswaarde op pensioendatum. Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Uw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij/zij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.
 • Horizon beleggen: Uw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit Lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen worden in tapjes afgebouwd tot uw werknemer met pensioen gaat.
 • Extra verzekering bij overlijden voor uw werknemers. Voor uw werknemer verzekert u een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doet u alleen als uw werknemer een partner heeft en zolang uw werknemer bij u in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt uw werknemer? Dan keert Zwitserleven vier keer het jaarloon aan u uit. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van uw overleden werknemer.
 • Betaling risicopremies. U betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie telt u op bij het loon van uw werknemer. Hierop houdt u dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doet u niet voor de beschikbare pensioenpremie. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina De collectieve risicoverzekering en belasting. Als u geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet u over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.
 • De Pensioenwet. De premieovereenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn, en dat de pensioentoezegging voor uw werknemers is beschermd. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van uw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.
 • Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij/zij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doet Zwitserleven voor het deel dat hij/zij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. Zwitserleven volgt daarbij het zogenaamde 6-klassensysteem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid (PVA) op de premie.
 • Administratiekosten: De administratiekosten per 1 januari 2019 bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengt Zwitserleven in rekening bij de werkgever. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.
 • Beleggingskosten: Uw werknemers betalen kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten verrekend Zwitserleven met de beleggingswaarde. Bij HorizonBeleggen belegt Zwitserleven in de volgende fondsen:
 • Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,54%
  Zwitserleven Credits Fonds 0,54%
  Zwitserleven Selectie Fonds 0,69%
  Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%
  Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%
 • Totale fondskosten. In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelen fonds € 54 per jaar.
 • Wilt u de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt bij Zwitserleven PPI een opzegtermijn van twee maanden. Hierna bent u Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
 • Kunt u de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert Zwitserleven PPI uw werknemers als u de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan. Nadat Zwitserleven PPI uw werknemers heeft geïnformeerd, maken zij de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met u af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
 • Geen advies. Als u de Nu PensioenRekening online regelt, dan krijgt u geen advies. U bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij uw bedrijf past. Zonder advies houdt u zelf rekening met uw kennis en ervaring, uw doelen, financiële situatie en uw risicobereidheid.

Dienstverleningsdocument Execution only: DVD Execution only

Dienstverleningsdocument Maatwerk pensioenadvies: Vergelijkingskaart Pensioenweijs