Hoe werkt het ?

Als lage aanvangskosten belangrijk voor je zijn, dan is het goed mogelijk dat de Nu pensioenrekening bij jullie bedrijf past. Het aanvragen kun je helemaal zelf doen, of met de hulp van MKB Pensioenrekening.nl. Daarbij is de verhouding tussen 100% zelf doen, of een 100% adviestraject door jou zelf te bepalen. Pensioen is en blijft echter een financieel complex product, dus welke keuze je ook maakt, je ontkomt er niet aan om je de basisbeginselen van pensioen eigen te maken.

CHECK!

Pensioen is feitelijk “uitgesteld loon” en in de meeste bedrijven de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is dan ook van belang om voor zowel de werkgever als de werknemer, de pensioenregeling zo goed mogelijk te regelen. Alvorens een pensioenregeling te introduceren zijn er een aantal vragen die je als werkgever moet beantwoorden (bijvoorbeeld of jou bedrijf zich niet verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten, of de vraag “kan het bedrijf de pensioenlasten de komende jaren blijven betalen?”). Mocht je nou bij één van deze vragen twijfelen over het antwoord, dan adviseren we je echt om samen met ons deze vragen te beantwoorden.      

Om de aanvraagprocedure soepel te laten verlopen is het handig om de volgende gegevens alvast bij de hand te hebben: 

 1. Uittreksel Kamer van Koophandel
 2. De (fulltime) bruto jaarsalarissen van de medewerkers (voor  bepaling van de premie)
 3. Het parttime % van de medewerkers
 4. De NAW gegevens van de medewerkers
 5. De partnergegevens van de medewerkers (indien van toepassing)
 6. Het IBAN nummer van je onderneming – voor het incasseren van de premies

Belangrijkste kenmerken Zwitserleven Nu Pensioen

 • Er is geen contractduur. De opzegtermijn is twee maanden.
 • De beschikbare premie belegt uw werknemer op een eigen beleggingsrekening tot hij of zij met pensioen gaat.
 • De beleggingswaarde is bestemd voor pensioen. Uw werknemer kan dit geld nooit vrij opnemen en besteden.
 • De hoogte van de premie voor het oudedagspensioen bedraagt 15% van de pensioengrondslag en is leeftijdsonafhankelijk.
 • Bij overlijden voor de pensioendatum wordt er aan de partner (indien aanwezig) een levenslang partnerpensioen uitgekeerd. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt 20% van het bruto jaarinkomen incl. 8% VT. Ook is er een wezenpensioen verzekerd.
 • De administratiekosten zijn € 5,42 per deelnemer per maand.
 • Werknemers betalen de kosten van de beleggingen.

Lees meer over de productkenmerken bij de meest gestelde vragen, of lees hier de productkaart: Zwitserleven Nu Pensioen

AANVRAGEN

De aanvraagprocedure is zodanig ingericht dat je er, met bovengenoemde gegevens bij de hand, vlot doorheen loopt. Blijf je echter realiseren dat je zelf verantwoordelijk voor de gegeven antwoorden blijft!  Wij adviseren jullie dan ook met klem om bij de geringste twijfel contact met ons op te nemen. Dit kan per Whatsapp, Telefoon of  Email. Succes met jullie nieuwe pensioenregeling!