Pensioenadvies op maat

Je geeft de voorkeur aan een pensioen op maat, of wilt graag weten wat dit inhoudt.

Wanneer kiest je voor Pensioenadvies op maat:

 • Je hebt meer dan 10 werknemers (ook als je minder dan 10 werknemers hebt kun je voor deze optie kiezen)
 • Je wilt zelf de inhoud van de pensioenregeling bepalen
 • Je wilt zelf de keuze voor de pensioenuitvoerder bepalen
 • Je hebt voor jezelf een budget bepaalt, en de kosten van de pensioenregeling dienen binnen dit budget te blijven.

Adviestraject

Pensioenadvies op maat start altijd met een (vrijblijvend) introductie gesprek. Tijdens dit gesprek stellen we ons aan elkaar voor en verstrekken we over en weer informatie om te bepalen of er een goede basis voor een verdere samenwerking is. Is dit laatste het geval, dan bepalen we samen de inhoud van het adviestraject:

Uitgangspunt van ons adviestraject is invulling geven aan de inhoudelijke eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) hieraan stelt.                     De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft hiervoor globaal vier fasen aan:

 1. Inventariseren: Tijdens de Inventarisatiefase  inventariseren wij o.a. jouw pensioenkennis, eventuele pensioenwensen en of er sprake is van verplichte deelname aan een Bedrijfstak pensioenfonds. De inventarisatie zal voor het grootste deel plaatsvinden door het gezamenlijk invullen van het zogenaamde klantprofiel. 
 2. Analyseren: In de Analysefase toetsen wij de pensioenwensen aan de wettelijke kaders en het opgegeven budget.
 3. Adviseren: In de Adviseringsfase presenteren wij de uitkomsten van fase 1 & 2 middels een uitgebreid adviesrapport. In dit rapport treft je tevens een aanbeveling t.a.v. de inhoud van de nog te introduceren pensioentoezegging en de voor jouw bedrijf  meest geschikte pensioenuitvoerder.
 4. Nazorg: De nazorg bestaat uit controle van de door de uitvoerder uitgebrachte juridische stukken en de communicatie van de inhoud hiervan naar de deelnemers (meestal via een werknemerspresentatie).

Het Adviestraject wordt vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Advies. In de DVO-Advies zijn de te verrichten advieswerkzaamheden, wederzijdse inspanningen en verplichtingen alsmede de bijbehorende advieskostenvergoeding beschreven en overeengekomen.

Kosten Pensioenadvies op Maat

De kosten voor een pensioenregeling op maat bestaan eigenlijk uit 2 delen:

 1. De kosten van het Adviestraject: Tijdens onze kennismaking bepalen wij in grote lijnen jouw wensen t.a.v de inhoud van de gewenste pensioenregeling. Vervolgens maken we een inschatting van de uren die we moeten maken om de gewenste pensioenregeling te realiseren. Afhankelijk van de inhoud zijn we in de praktijk gemiddeld tussen de 10 en 30 uur met het totale adviestraject bezig. Ons uurloon is € 150,-.  Deze advieskosten zijn vrijgesteld van BTW.
 2. De kosten van de pensioenregeling: Omdat je zelf (binnen de wettelijke grenzen) de inhoud van de pensioenregeling bepaalt, heb je indirect invloed op de hoogte van de pensioenlasten. Met een pensioenregeling op maat kom je dus nooit voor financiële verassingen te staan.

Ik wil graag een vrijblijvend introductiegesprek.

Fijn dat je voor deze optie kiest! 

Je kunt ons op diverse manieren bereiken:

 • Vul het contactformulier in, en klik op “verzenden”. Wij nemen daarna z.s.m. contact met je op.
 • Bel, of Whatsapp ons op: 06-12677572.
 • Stuur een e-mail naar: info@mkbpensioenrekening.nl